Följ KOMPAN

KOMPAN levererar ny lekplatsutrustning till Olofström!

Nyhet   •   Apr 30, 2014 11:35 CEST

Tanken bakom utbyggnaden är behovet av nya lekutmaningar för de mindre barnen. En fantasifull sagostig skall byggas och lekplatsen utökas med flertalet av KOMPANs nya HC Andersen lekprodukter. Bygget är i full gång och beräknas vara klart i början av sommaren.                                                                                                                                                                                                               The Smart Playground betecknas som ”nästa generations lekplats". Det är HC Andersens tre sagor Den Lilla Sjöjungfrun, Den fula Ankungen och Elddonet som införlivats i det nya konceptet där åldersanpassade fysiska utmaningar på lekplatsen kan kombineras med möjligheten att ladda ner 5 kostnadsfria appar med sagor och spel.  Apparna kan laddas ner från App Store eller Google Play.

Det är vid KOMPANs kunskapscenter KOMPAN Play Institute i Danmark som det nya lekplatskonceptet utvecklats och det bygger på tre hörnstenar;  De temabaserade och sagoinspirerade lekredskapen som är anpassade för yngre barn, 1-4 år, samt lite äldre barn upp till åtta års ålder. Sagorna som inspirerar till lärande, lek och fantasi som kan levas ut i utomhuslekarna samt i spelen ingående i det digitala paketet. 

Christian Morton-Fincham som är VD för KOMPAN Sverige i Mölnlycke ser intressanta pedagogiska möjligheter i det nya lekplatskonceptet. Inte minst med tanke på att intresset för digital teknik snabbt ökar även hos små barn. 

-  Givetvis går det alldeles utmärkt att ”leka och lära smart” på vår nya pekplats utan att lärarna använder de nya apparna. Samtidigt hoppas vi givetvis att man ska se de nya möjligheter som nu finns att hitta en bättre balans mellan barns intresse för teknik och spel, och behovet av fysisk aktivitet utomhus. Vi känner också att tiden är mogen att ta ett nytt steg i utveckligens av den traditionella lekplatsen. Barns intresse för teknik, datorer och smartphones kommer sannolikt bara att öka.  Studier har genomförts i USA som visar att den tid som barn under åtta år tillbringar vid datorer, läsplattor och smarta telefoner har tredubblats på några få år. * Vi har därför sett det som oerhört viktigt att skapa något helt nytt som gör att barnens intresse för utomhuslek inte stannar av. Det är viktigt sett ur många aspekter. Kan vi kombinera intresset för teknik med spännande utomhuslekar främjar vi fysisk och social utveckling, roligt lärande och mer umgänge mellan barn och vuxna som tillsammans kan delta i både lek och lärande.


Läs mer om Kompans nya HC Andersen produkter på: www.smart-playground.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera