Följ KOMPAN

Lekplatskonceptet The Smart Playground blir ett helt nytt hjälpmedel inom svensk undervisning

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2014 13:09 CEST

KOMPAN Sverige AB i Mölnlycke ingår i den danska koncernen Kompan som är världens ledande producent av lekparksutrustning. Koncernen utvecklar lekparksutrustning med målsättningen att lekparkerna även ska främja mindre barns lärande och utveckling fysiskt, socialt och mentalt. Under 2014 lanserar Kompan det helt nya och sagoinspirerade lekplatskonceptet The Smart Playground för barn i åldrarna 1-8 år. Konceptet är det första i välden där lekredskap kombineras med kostnadsfria sago- och lekappar.

För småskolelärare innebär lanseringen av The Smart Playground att man får tillgång till ett helt nytt hjälpmedel i arbetet med att uppnå läroplanens fastställda mål. The Smart Playground betecknas som ”nästa generations lekplats". Det är HC Andersens tre sagor Den Lilla Sjöjungfrun, Den fula Ankungen och Elddonet som införlivats i det nya konceptet där åldersanpassade fysiska utmaningar på lekplatsen kan kombineras med möjligheten att ladda ner 5 kostnadsfria appar med sagor och spel.  Apparna kan laddas ner från App Store eller Google Play.

Tillsammans med barnen kan läraren läsa och lyssna på sagorna som finns i 16 språk, eller spela något av de nedladdningsbara spelen. Befinner man sig på lekplatsen är det enkelt för en lärare att ladda ner någon av apparna genom att med en smarttelefon skanna QR-koden som finns på lekredskapen.  Även om inte möjligheten att komplettera lekar utomhus med de fem apparna utnyttjas utgör de tema- och sagobaserade ledredskapen i sig ett hjälpmedel i undervisningen.

Barns intresse för digital teknik ska inspirera till roligt lärande utomhus

The Smart Playground har utvecklats för att överensstämma med läroplanen för den aktuella åldersgruppen.  Används apparna kan läraren läsa och lyssna på sagorna tillsammans med barnen inomhus och därefter ge sig ut till lekplatsen och låta barnen leva ut sagofantasierna i läroplansrelevanta lekar.

Det är vid KOMPANs kunskapscenter KOMPAN Play Institute i Danmark som det nya lekplatskonceptet utvecklats och det bygger på tre hörnstenar;  De temabaserade och sagoinspirerade lekredskapen som är anpassade för yngre barn, 1-4 år, samt lite äldre barn upp till åtta års ålder. Sagorna som inspirerar till lärande, lek och fantasi som kan levas ut i utomhuslekarna samt i spelen ingående i det digitala paketet.

Christian Morton-Fincham som är VD för KOMPAN Sverige i Mölnlycke ser intressanta pedagogiska möjligheter i det nya lekplatskonceptet. Inte minst med tanke på att intresset för digital teknik snabbt ökar även hos små barn. 

-  Givetvis går det alldeles utmärkt att ”leka och lära smart” på vår nya pekplats utan att lärarna använder de nya apparna. Samtidigt hoppas vi givetvis att man ska se de nya möjligheter som nu finns att hitta en bättre balans mellan barns intresse för teknik och spel, och behovet av fysisk aktivitet utomhus. Vi känner också att tiden är mogen att ta ett nytt steg i utveckligens av den traditionella lekplatsen. Barns intresse för teknik, datorer och smartphones kommer sannolikt bara att öka.  Studier har genomförts i USA som visar att den tid som barn under åtta år tillbringar vid datorer, läsplattor och smarta telefoner har tredubblats på några få år. * Vi har därför sett det som oerhört viktigt att skapa något helt nytt som gör att barnens intresse för utomhuslek inte stannar av. Det är viktigt sett ur många aspekter. Kan vi kombinera intresset för teknik med spännande utomhuslekar främjar vi fysisk och social utveckling, roligt lärande och mer umgänge mellan barn och vuxna som tillsammans kan delta i både lek och lärande.

För mer information kontakta:

VD - Christian Morton-Fincham Tel: 0727-42 37 38 Mail: Chrmor@kompan.com

Marknadschef - Annah Persson Rajkovic Tel: 0705-80 17 13 Mail: Annraj@kompan.com

Läs mer på KOMPAN.com eller preview.smart-playground.se

*Källa: Studie av the American advocacy group, Common Sense Media. 2013.


KOMPAN - världsledande inom lekplatsutrustning!

www.kompan.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera